Pályázati kiírás egynyári virágok igénylésére Középső- és Belső Ferencváros, Vágóhíd utca és környéke területén lévő  társasházi, szövetkezeti lakóépületek és közintézmények részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága,

PÁLYÁZATOT

hirdet

egynyári virágok igénylésére

 

A pályázaton részt vehetnek a Budapest IX. kerület

Középső- és Belső Ferencváros, Vágóhíd utca és környéke területén lévő

 társasházi, szövetkezeti lakóépületek és közintézmények

 

Pályázati feltételek:

 

A jelentkező vállalja, hogy a növényeket a megadott időben és helyen külön értesítés nélkül személyesen vagy meghatalmazottja útján átveszi, azok elszállításáról, a szállításhoz szükséges eszközről (doboz, láda) gondoskodik. A jelentkező vállalja, hogy az átvett növényeket az átvételt követően a jelentkezési lapon megjelölt helyszínen elülteti, és azokat folyamatosan gondozza. Kérjük, hogy a növények elültetésekor törekedjenek rá, hogy azok lehetőség szerint a közterület szépítését szolgálják és közterületről jól látható helyre kerüljenek.

 

Jelentkezés módja:

 

Amennyiben részt szeretne venni a pályázaton, kérjük, töltse ki a Jelentkezési lapot, amely letölthető a www.ferencvaros.hu weboldalról, valamint beszerezhető a pályázat benyújtásának helyszínén. Társasházak esetében elsősorban a lakóközösség nevében eljáró közös képviselő (cégszerű aláírással), jelentkezését várjuk. A növények átvételére a jelentkező meghatalmazást állíthat ki.

 

A jelentkezési lap benyújtható:

 

  • személyesen: Bakáts tér 14. Ügyfélszolgálati Kirendeltségen ügyfélfogadási időben
  • elektronikusan (e-mail): csanadi.brigitta@ferencvaros.hu

 

 

Jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2023. április 3. hétfő 16.00 óra

 

Határidőn túl történő benyújtás esetén a Jelentkezési lap befogadására már nincs lehetőség.

 

Lakcímenként, lépcsőházanként, intézményenként csak egy Jelentkezési lap nyújtható be. (Több Jelentkezési lap benyújtása esetén az időben előbb beérkezettet vesszük figyelembe.)

 

Egy jelentkezés során maximum 30 palánta igényelhető (15 darab/papírdoboz, vegyesen kiszerelésben, vegyes színben)

 

Tekintettel arra, hogy Középső- és Belső Ferencváros, Vágóhíd utca és környéke területeken ez az első pályázati lehetőség ezért túljelentkezés esetén a jelentkezési lapok beérkezési sorrendjében tudjuk figyelembe venni a pályázatokat, a rendelkezésre álló keret erejéig.

 

A növények átvételének időpontja és helyszíne:

 

FMK Ferencvárosi Művelődési Központ és Színház

2023. május 12. péntek 9 – 12.00 óra között, Haller u. 27.

 

 

 

A növények átvételekor kérjük a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, szükség esetén meghatalmazásukat is hozzák magukkal!

Várjuk jelentkezését, tegyük együtt barátságosabbá, szebbé lakókörnyezetünket!

 

 

 

 

További felvilágosítás: Városüzemeltetési Iroda, Fenyőváriné Csanádi Brigitta: 215-1077/512, csanadi.brigitta@ferencvaros.hu

 

Pályázati kiírás és jelentkezési lap

Top