Pályázati kiírás egynyári virágok igénylésére a MÁV-Aszódi lakótelep területén lévő társasházi, szövetkezeti lakóépületek és közintézmények részére

Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága,

és a József Attila Városrészi Önkormányzat

PÁLYÁZATOT

hirdet

egynyári virágok igénylésére

 

A pályázaton részt vehetnek a Budapest IX. kerület

MÁV-Aszódi lakótelep területén lévő

társasházi, szövetkezeti lakóépületek és közintézmények

 

Pályázati feltételek:

 

A jelentkező vállalja, hogy a növényeket a megadott időben és helyen külön értesítés nélkül személyesen vagy meghatalmazottja útján átveszi, azok elszállításáról, a szállításhoz szükséges eszközről (doboz, láda) gondoskodik. A jelentkező vállalja, hogy az átvett növényeket az átvételt követően a jelentkezési lapon megjelölt helyszínen elülteti, és azokat folyamatosan gondozza. Kérjük, hogy a növények elültetésekor törekedjenek rá, hogy azok lehetőség szerint a közterület szépítését szolgálják és közterületről látható helyre kerüljenek.

 

Jelentkezés módja:

 

Amennyiben részt szeretne venni a pályázaton, kérjük, töltse ki a Jelentkezési lapot, amely letölthető a www.ferencvaros.hu weboldalról, valamint beszerezhető a pályázat benyújtásának helyszínén. Társasházak esetében elsősorban a lakóközösség nevében eljáró közös képviselő (cégszerű aláírással), jelentkezését várjuk. A növények átvételére a jelentkező meghatalmazást állíthat ki.

 

A jelentkezési lap benyújtható:

 

  • személyesen: ügyfélfogadási időben az Ecseri út 19. szám alatti Ügyfélszolgálati Kirendeltségen
  • elektronikusan: (e-mail): bolla@ferencvaros.hu

 

Jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2023. április 3. hétfő 16.00 óra

 

Határidőn túl történő benyújtás esetén a Jelentkezési lap befogadására már nincs lehetőség.

 

Lakcímenként, lépcsőházanként, intézményenként csak egy Jelentkezési lap nyújtható be. Több Jelentkezési lap benyújtása esetén az időben előbb beérkezettet vesszük figyelembe.

 

Egy jelentkezés során: (15 darab/papírdoboz, vegyesen kiszerelésben, vegyes színben).

– Egyéni pályázók részére maximum 30 db palánta igényelhető.

– Társasházak (lépcsőházanként) és Közintézmények esetén maximum 45 db igényelhető.

 

A pályázatra történő túljelentkezés esetén az Önkormányzat a darabszámot csökkentheti szükség szerint.

 

A növények átvételének időpontja és helyszíne:

 

MÁV-Aszódi lakótelep területén igénylők részére:

2023. május 12. péntek 9 – 13:00 óra között, Aszódi-Osztag utca sarok, udvar

 

 

A növények átvételekor kérjük a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, szükség esetén meghatalmazásukat is hozzák magukkal!

Várjuk jelentkezését, tegyük együtt barátságosabbá, szebbé lakókörnyezetünket!

 

 

További felvilágosítás: Városüzemeltetési Iroda, Fenyőváriné Csanádi Brigitta: 215-1077/512, csanadi.brigitta@ferencvaros.hu

 

Pályázati kiírás és jelentkezési lap

Top