Pályázati felhívás óriásplakátok kreatív hasznosítására Ferencvárosban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

óriásplakátok kreatív hasznosítására

Ferencvárosban

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

 Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága

2020. év

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a kerület közterein található óriásplakátokon, city lightokon történő megjelenésre.

 

1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

2./ A pályázat típusa: Nyílt

 

3./ A pályázat tárgya: Ferencváros területén található óriásplakátokon, city lightokon történő megjelenés 2020. december 1. napjától a pályázati keret kimerüléséig az alábbi témákban:

 

 • Trianon 100
 • Társadalmi célú hirdetés
 • Művészet és Ferencváros

 

4./ Pályázati keretösszeg: 3.000.000,- Ft

 

5./ A pályázat formája:

A pályázat nyerteseinek munkáit a szakmai zsűri javaslatára tett szakbizottsági döntés alapján az Önkormányzat legyártatja és Ferencváros területén található óriásplakátokon és city lightokon közzéteszi.

 

6./ A pályázók köre: A pályázat megvalósításhoz szükséges szerzői jogosultságokkal rendelkező magánszemélyek

 

7./ Benyújtható pályázatok száma:

 

Egy pályázó több pályatervet is benyújthat.

 

8./ A pályázat formai és tartalmi elemei:

 

A pályázat nyelve: magyar

 

Technikai megkötés:

 

Óriásplakát esetében:

Felbontás: 300 DPI

Méret: 1:10 méretarány

(EURO méret esetén: {fekvő} 504 x 238 cm)

Kifutó: nem szükséges, de a plakát széleitől érdemes 10-10 cm távolságot hagyni, ahová nem kerülhet lényegi információ, például logó, szöveg, stb.

Formátumok: TIFF vagy PDF

Színrendszer: CMYK

Egyéb: Proof, Digit Proof

 

 

City light esetében:

Felbontás: 100 DPI

Méret: 1:1 méretarány (118,5 x 175 cm)

Kifutó: nem szükséges, de a plakát széleitől érdemes 5-5 cm távolságot hagyni, ahová nem kerülhet lényegi információ, például logó, szöveg, stb.

Formátumok: TIFF vagy PDF

Színrendszer: CMYK

Egyéb: Proof, Digit Proof

 

 

 

9./ Pályázat benyújtásának módja, határideje:

 

Az egy digitális példányban (kizárólag CD-n vagy DVD-n) beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. a pályázat formai és tartalmi elemeinek megfelelő dokumentum a kihelyezendő pályaműről,
 2. elérhetőség: pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy mobilszám, e-mail cím,
 3. név, aláírás

 

A pályázati anyag interneten való publikálása miatt a digitális változatban a dokumentumok csak önálló fájlokként és kizárólag a megjelölt formátumokban kerülnek elfogadásra.

 

Azok a pályamunkák, amelyek nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek, érvénytelenek.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határideje után nincs mód.

 

A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából – a szakmai zsűri javaslatára –  a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság bírálja el.

 

A pályázatokat 2020. szeptember 30. napján 12.00. óráig kell benyújtani a pályázat kiírójához

cím:     Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri és jegyzői kabinet, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

e-mail cím: plakat@ferencvaros.hu

 

„Plakátpályázat Ferencváros

2020.”

 

megjelöléssel.

 

A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek véleményezésre, elbírálásra.

 

A pályázat elbírálása két fordulóban történik. A szakmai zsűri a beérkezett pályázati anyagok első körös áttanulmányozása után, legkésőbb 2020. október 30-ig tesz javaslatot a végső döntést hozó szakbizottságnak.

 

Szakmai Zsűri:

Korolovszky Anna – OPLA Projekt

Bakos Gábor – ARC Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.

Cserna Endre – Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesüle

 

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja és nyilatkoznia szükséges, hogy pályázatába a döntést követően bárki betekinthet, illetve az azzal kapcsolatos adatok nyilvánosak, azok megjeleníthetők.

 

A pályamunkák CD-n vagy DVD-n benyújtott digitális változatát az Önkormányzat archiválja, illetve az interneten közzéteszi.

 

Szerzői és felhasználói jogok:

 

 1. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
 2. A pályázat benyújtója hozzájárul és nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

 

10./ A pályázat érvénytelenségi okai:

 

 • Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.
 • Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a csak elektronikus úton benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a nem a pályázati kiírásban megjelölt helyszínre benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.

 

11./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, az értékelés módja:

 

 • A pályázatokat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság bírálja el a szakmai zsűri által meghatározott ajánlást figyelembe véve. Az elbírálás a sorrendiség felállítását követően történik, a pályamunkák sorrendjét a szakmai zsűri állítja fel. A benyújtott és érvényes pályázatok a felállított sorrendben, a keretösszeg kimerítéséig és a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által meghatározott mértékig kerülnek támogatásra.

 

12./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

 

 • Pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.
 • A Pályázókat a pályázati eredményről a döntést követően értesítjük.

 

 • A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

 

13./ Szerződéskötés

 

A szerződéskötés tervezett határnapja: 2020. december 31.

A pályázóval nyertessége esetén csak akkor kerülhet sor a felhasználási szerződés megkötésére, amennyiben a 2019. évi támogatásaival maradéktalanul elszámolt, az elszámolása elfogadásra került, valamint az önkormányzat felé egyéb lejárt tartozása nincs.

 

14./ Jogorvoslat:

 

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás keretében, sem más úton nincs lehetőség.

A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

 

név: Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs

e-mail cím: Ignath.Kitti@ferencvaros.hu

 

 

 

 A pályázat további részleteit itt találja.

 

Top