Pályázati felhívás óriásplakátok kreatív hasznosítására Ferencvárosban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

óriásplakátok kreatív hasznosítására

Ferencvárosban

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága

2021. év

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a kerület közterein található óriásplakátokon, city lightokon történő megjelenésre.

 

1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

2./ A pályázat típusa: Nyílt

 

3./ A pályázat tárgya: Ferencváros területén található óriásplakátokon, city lightokon történő megjelenés 2021. december 1. napjától a pályázati keret kimerüléséig kiemelten az alábbi témákban:

 

 • Művészet és Ferencváros
 • Délszláv háború végének 20. évfordulója
 • Függőségek
 • Hátrányos helyzetű csoportok
 • Természet, kutya, város

 

4./ Pályázati keretösszeg: 3.000.000,- Ft

 

5./ A pályázat formája:

A pályázat nyerteseinek munkáit a szakmai zsűri javaslatára tett szakbizottsági döntés alapján az Önkormányzat legyártatja és Ferencváros területén található óriásplakátokon és city lightokon közzéteszi.

 

Az óriásplakátok a döntés nyomán alábbi helyszíneken jelennek meg:

 

Soroksári út 99. KI 2.
Soroksári út, Tesco-val szemben alsó  BE
Vágóhíd út – Pékerdő út # BE
Napfény u., Gyáli út előtt 50 m-rel
Könyves Kálmán krt. 28., befelé, alsó
Ecseri út 9. FKF Zrt.-vel szemben Üllői út felé bal oldal
Gyáli út (M5), MOL kút után kifelé bal

 

6./ A pályázók köre: A pályázat megvalósításhoz szükséges szerzői jogosultságokkal rendelkező magánszemélyek.

 

7./ Benyújtható pályázatok száma:

 

Egy pályázó több pályatervet is benyújthat.

 

8./ A pályázat formai és tartalmi elemei:

 

A pályázat nyelve: magyar

 

Technikai megkötés:

 

Óriásplakát esetében:

Felbontás: 300 DPI

Méret: 1:10 méretarány

(EURO méret esetén: {fekvő} 504 x 238 cm)

Grafika / kép mérete: 428,4 / 202,3 cm (fekvő)

Jobb oldali sáv szélessége: 75,6 cm

Alsó sáv magassága: 35,7 cm

Formátumok: TIFF vagy PDF

Színrendszer: CMYK

Nézőkép: Felbontás: 72 DPI, 2000 pixel széles, JPG formátum

 

City light esetében:

Felbontás: 100 DPI

Méret: 1:1 méretarány (118,5 x 175 cm)

Grafika / kép mérete: 106,65 / 157,5 cm (álló)

Jobb oldali sáv szélessége: 11,85 cm

Alsó sáv magassága: 17,5 cm

Formátumok: TIFF vagy PDF

Színrendszer: CMYK

Nézőkép: Felbontás: 72 DPI, 1200×1772 pixel, JPG formátum

 

9./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

 

név: Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs

e-mail cím: plakat@ferencvaros.hu

 

10./ Pályázat benyújtásának módja, határideje:

 

A beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

I. egy digitális példányban: 

 1. A pályázat formai és tartalmi elemeinek megfelelő dokumentum a kihelyezendő pályaműről,
 2. Elérhetőség: pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy mobilszám, e-mail cím

(A digitális benyújtás módja: a pályázati anyagot tartalmazó tárhely linkjének e-mailben való megküldése határidőre az Önkormányzatnak a plakat@ferencvaros.hu e-mail címre.)

 

II. egy eredeti nyomtatott példányban:

 1. Pályázati formanyomtatvány
 2. nyilatkozatok aláírva.

(Az eredeti példány benyújtásának módja: postán, vagy személyesen a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri és jegyzői kabinet, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I. emelet 30.)

 

A pályázati anyag interneten való publikálása miatt a digitális változatban a dokumentumok csak önálló fájlokként és kizárólag a megjelölt formátumokban kerülnek elfogadásra.

 

Azok a pályamunkák, amelyek nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek, érvénytelenek.

 

Hiánypótlásra a pályázat beadási határideje után nincs mód.

 

A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából – a szakmai zsűri javaslatára – a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság bírálja el.

 

A pályázatokat 2021. szeptember 30. napján 12.00. óráig kell benyújtani a pályázat kiírójához

cím:     Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri és jegyzői kabinet, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

e-mail cím: plakat@ferencvaros.hu

 

„Plakátpályázat Ferencváros

2021.”

megjelöléssel.

 

A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek véleményezésre, elbírálásra.

 

A pályázat elbírálása két fordulóban történik. A szakmai zsűri a beérkezett pályázati anyagok első körös áttanulmányozása után, legkésőbb 2021. október 29-ig tesz javaslatot a végső döntést hozó szakbizottságnak.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy pályázatába a döntést követően bárki betekinthet, illetve az azzal kapcsolatos adatok nyilvánosak, azok megjeleníthetők.

 

A pályamunkák digitális változatát az Önkormányzat archiválja, illetve az interneten közzéteszi.

 

Szerzői és felhasználói jogok:

 

 1. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
 2. A pályázat benyújtója hozzájárul és nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

 

11./ A pályázat érvénytelenségi okai:

 

 • Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.
 • Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a csak elektronikus úton benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a nem a pályázati kiírásban megjelölt helyszínre benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.

 

12./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, az értékelés módja:

 

A pályázatokat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság bírálja el a szakmai zsűri által meghatározott ajánlást figyelembe véve. Az elbírálás a sorrendiség felállítását követően történik, a pályamunkák sorrendjét a szakmai zsűri állítja fel. A benyújtott és érvényes pályázatok a felállított sorrendben, a keretösszeg kimerítéséig kerülnek támogatásra.

 

13./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

 

 • Pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.
 • A Pályázókat a pályázati eredményről a döntést követően értesítjük.

 

 • A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

 

14./ Jogorvoslat:

 

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás keretében, sem más úton nincs lehetőség.

 

15./ Mellékletek

Pályázati felhívás, formanyomtatvány és nyilatkozatok

 

 

Top