Pályázati felhívás könyvvizsgálói feladatok ellátására

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata könyvvizsgálói feladatok ellátására pályázatot ír ki a 2021-2024. üzleti évekre a tulajdonában lévő alábbi gazdasági társaságokra:

  • FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FEV IX. Zrt.), (adószám: 10753170-2-43) és leányvállalata, a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 11783819- 2-43)
  • FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (FESZOFE Kft.), (adószám: 18229329-2-43)
  • Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (FESZ KN Kft.), (adószám: 14192247-1-43)

 

Pályázó az ajánlatát beadhatja egy adott társaságra, több társaságra vagy az összes gazdasági társaságra, de a FEV IX. Zrt-re és a tulajdonában álló Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft.-re kizárólag együttesen lehet ajánlatot tenni.

A könyvvizsgáló feladata:

– a IX. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő könyvvizsgálandó gazdasági társaság(ok) adatait tartalmazó éves beszámoló, eredmény-kimutatás és mérleg felülvizsgálata, hitelesítése,
– a szervezet pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése, értékelése,
– a IX. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő könyvvizsgálandó gazdasági társaság(ok) könyvvitelének vizsgálata,
– könyvviteli feladatok ellenőrzése és tanácsadás,
– az ellenőrzési folyamat és a megállapítások dokumentumokkal történő alátámasztása, illetve előírás szerinti adminisztrációja,
– az ellenőrzési feladat végrehajtásakor a dokumentumok, adatbázisok adatvédelmi szempontból történő biztonságos kezelése, szükség szerinti visszaszolgáltatása,
– az ellenőrzési feladatok végrehajtásának eredményéről előre meghatározott határidőre munkaanyag készítése,
– részvétel az írásba foglalt megállapítások felülvizsgálatában és a szükséges javítások átvezetésében.

Pályázati feltételek:

A pályázat benyújtására a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő könyvvizsgálók, illetve társaságokról vezetett névjegyzékben feltüntetett szervezetek jogosultak, akik kötelesek megnevezni a természetes személyként jelölt könyvvizsgálót.
Az ajánlatok értékelése az érvényes ajánlatok figyelembevételével az összes körülmény mérlegelése alapján történik.
A pályázatok beadását követően a kiválasztott pályázókkal felvesszük a kapcsolatot további egyeztetés céljából.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a könyvvizsgálói munkatervet, programot és vizsgálati módszert,
– a könyvvizsgálatot ellátó személy részletes szakmai önéletrajzát és szakmai referenciákat,
– szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
– a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben való bejegyzés igazolását,
– pályázó cég esetén cégbejegyzés, illetve könyvvizsgálói kamarai engedély hitelesített másolatát és cégreferenciákat,
– a könyvvizsgálói munkáért elvárt (havi) díjat – amennyiben több cégre is ajánlatot tesz a pályázó, akkor kérjük az elvárt díjat külön-külön meghatározni.

Hiánypótlás: a pályázat kiírója hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

Előnyt jelent:
– Állami Számvevőszéknél szerzett könyvvizsgálói, belső ellenőri tapasztalat,
– hasonló társaságok könyvvizsgálatában szerzett tapasztalat,
– több éves könyvvizsgálatban szerzett tapasztalat.

A pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről a pályázat elbírálásában résztvevők számára.

A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történhet, a pályázót személyes interjúra, szükség esetén versenyeztetésre hívhatjuk be.

A pályázat leadása személyesen vagy postai úton:

név: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére

cím: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/20.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. április 19. 12:00 óra
Eredményhirdetés időpontja: az elbírálást követő 30 nap.
Pályázók értesítése az eredményhirdetést követően elektronikus úton történik.
A nyertes pályázóval a könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízási szerződés kerül megkötésre.
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. május 31.

A cégjegyzés nélküli zárt borítékon kérjük feltüntetni a ,,Könyvvizsgálói pályázat” jeligét.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető:
1) FEV IX. Zrt.
Név: Pataki Márton vezérigazgató
Tel.: +36 20 4668480
E-mail cím: patakimarton@fevix.hu

2) FESZOFE Kft.
Név: Mágl Edit gazdasági vezető
Tel.: +36 20 9754950
E-mail cím: gazdasagi@feszofe.hu

3) FESZ KN Kft.
Név: Dr. Mechler András ügyvezető igazgató
Tel.: +36 30 6322748
E-mail cím: ugyvezeto@feszrendelo.hu

Top