PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43)

pályázatot ír ki a tulajdonában lévő, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. alcímében foglaltak szerint,

április 1. napjával költségvetési szervvé átalakuló

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1095 Budapest, Mester utca 45., adószám: 14192247-1-43, cégjegyzékszám: 01 09 893068)

könyvvizsgálói feladatainak ellátására.

A könyvvizsgáló feladata:

– A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása, jogszabályban előírt kapcsolódó feladatok ellátása,

– A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogszabályban előírt állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátása a 2024. év I-III. hónapjára vonatkozóan.

 

Pályázati feltételek:

A pályázat benyújtására a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő könyvvizsgálók, illetve társaságokról vezetett névjegyzékben feltüntetett szervezetek jogosultak, akik kötelesek megnevezni a természetes személyként jelölt könyvvizsgálót.

 

Az ajánlatok értékelése az érvényes ajánlatok figyelembevételével az összes körülmény mérlegelése alapján történik.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a könyvvizsgáló részletes szakmai önéletrajzát, ha a pályázó könyvvizsgáló társaság, akkor a társaság rövid bemutatását, szakmai referenciákat
  • a könyvvizsgálói képesítést igazoló dokumentumok és engedélyek, minősítések másolatát
  • a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben való bejegyzés igazolását,
  • pályázó cég esetén cégbejegyzés, illetve könyvvizsgálói kamarai engedély hitelesített másolatát
  • nyilatkozatot, hogy a pályázó fennállása során nem indult ellene csőd, vagy felszámolási eljárás
  • a vonatkozó jogszabályok, és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Etikai szabályzata szerinti

–összeférhetetlenségre és kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot

–Felelősség biztosításra vonatkozó nyilatkozat vagy igazolást

  • a könyvvizsgálói munkáért elvárt díjat.

 

A Képviselő-testület a pályázatokról legkésőbb a soron következő testületi ülésén dönt.

 

A pályázat leadása személyesen vagy elektronikus úton történhet:

 

név: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére

cím: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/20.

e-mail cím: jegyzo@ferencvaros.hu

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2024. február 26. 12:00 óra

A Pályázók értesítése az eredményhirdetést követően elektronikus úton történik.

A nyertes pályázóval a könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízási szerződés kerül megkötésre.

 

 

Top