Pályázati felhívás egynyári virágok igénylésére a József Attila- lakótelep területén

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága,

és a József Attila Városrészi Önkormányzat

PÁLYÁZATOT

hirdet

egynyári virágok igénylésére

 

A pályázaton részt vehetnek a Budapest IX. kerület

József Attila- lakótelep területén lévő

társasházi, szövetkezeti lakóépületek és közintézmények

 

Pályázati feltételek:

 

A jelentkező vállalja, hogy a növényeket a megadott időben és helyen külön értesítés nélkül személyesen vagy meghatalmazottja útján átveszi, azok elszállításáról, a szállításhoz szükséges eszközről (doboz, láda) gondoskodik. A jelentkező vállalja, hogy az átvett növényeket az átvételt követően a jelentkezési lapon megjelölt helyszínen elülteti, és azokat folyamatosan gondozza. (Kérjük, hogy a növények elültetésekor törekedjenek rá, hogy azok lehetőség szerint a közterület szépítését szolgálják és közterületről látható helyre kerüljenek.)

 

Jelentkezés módja:

 

Amennyiben részt szeretne venni a pályázaton, kérjük, töltse ki a Jelentkezési lapot, amely letölthető a www.ferencvaros.hu weboldalról, valamint beszerezhető a pályázat benyújtásának helyszínein. Társasházak esetében elsősorban a lakóközösség nevében eljáró közös képviselő (cégszerű aláírással) jelentkezését várjuk. A növények átvételére a jelentkező meghatalmazást állíthat ki.

 

A jelentkezési lap benyújtható:

 

  • személyesen: ügyfélfogadási időben a József Attila Városrészi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Kirendeltségén (1098 Bp. Toronyház u. 3/a)
  • elektronikusan (e-mail): vonhauser@ferencvaros.hu

 

Jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2024. április 8. hétfő 16:00 óra

 

Határidőn túl történő benyújtás esetén a Jelentkezési lap befogadására már nincs lehetőség.

 

Lakcímenként, lépcsőházanként, intézményenként csak egy Jelentkezési lap nyújtható be. Több Jelentkezési lap benyújtása esetén az időben előbb beérkezettet vesszük figyelembe.

 

Egy jelentkezés során maximum 45 palánta igényelhető (15 darab/papírdoboz, vegyesen kiszerelésben, vegyes színben)

 

A pályázatra történő túljelentkezés esetén az Önkormányzat a darabszámot csökkentheti szükség szerint.

 

A növények átvételének időpontja és helyszíne:

 

József Attila lakótelep területén igénylők részére

2024. május 17. péntek 9:00 – 12:00 óra között, Közösségi Ház, Toronyház u. 3.b,

 

 

 

A növények átvételekor kérjük a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, szükség esetén meghatalmazásukat is hozzák magukkal!

Várjuk jelentkezését, tegyük együtt barátságosabbá, szebbé lakókörnyezetünket!

 

 

 

További felvilágosítás: Városüzemeltetési Iroda, Fenyőváriné Csanádi Brigitta: 215-1077/512, csanadi.brigitta@ferencvaros.hu

 

 

Teljes kiírás és jelentkezési lap

Top