PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) sz. alatti ingatlan értékesítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere

a Képviselő-testület 463/2021. (IX.9.) határozata alapján

egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a

Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) sz. alatti ingatlan

értékesítésére

 

A pályázat Kiírója az ingatlant a jelenlegi állapotában értékesíti.

A pályázat célja, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az ingatlan értékesítésével hozzájáruljon az épített környezet minőségének javításához.

A területre vonatkozó információkat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz. telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 34/2017. (XII.22.) rendelete, valamint a pályázati ajánlati dokumentáció tartalmazza.

 

A pályázati ajánlati dokumentáció megvásárolható:

  1. szeptember 28-tól

a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodáján (1092 Budapest, Ráday u. 26.)

30.000 Ft + ÁFA áron.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. október 19. 10 óráig

helye: Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda

(Bp. IX., Ráday u. 26.)

 

Az ajánlatokat magyar nyelven, két példányban, cégjelzés nélküli zárt borítékban

Ferencváros – Vágóhíd u. 10.

jeligével kell benyújtani.

 

Az ajánlatok bontásának helye:

Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda,

Budapest IX. ker. Ráday u. 26.

időpontja: 2021. október 19. 10 óra 15 perc

 

Az ajánlatok bontásánál jelen lehetnek az ajánlattevők, vagy az általuk írásban meghatalmazott személyek.

 

Érdeklődni lehet: a pályázati feltételekről a Vagyonkezelési Iroda (telefon: 215-1077/529),
a Szabályozási Tervről a Főépítész és Városrendezési Csoport (Budapest, IX. Bakáts tér 14., telefon: 215-1077/268) ad tájékoztatást.

 

Budapest, 2021. szeptember 28.

                                                                                        Baranyi Krisztina

                                                                                        polgármester megbízásából

                                                                                       Janitz Gergő s.k.

                                                                                     irodavezető

 

Pályázati Felhívás

Top