Pályázati felhívás: Budapest, IX. Mester u. 51. fsz. V. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere
– a Képviselő-testület 464/2021. (IX.9.) sz. határozata alapján –
egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet

a Budapest, IX. Mester u. 51. földszint V. sz. alatti,
37811/0/A/5 helyrajzi számú, 76 m2 alapterületű,
bérleti joggal terhelt, nem lakás céljára szolgáló helyiség
értékesítésére

A pályázat Kiírója az ingatlant a jelenlegi állapotában értékesíti.

A pályázat célja, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az ingatlan értékesítésével hozzájáruljon az épített környezet minőségének javításához.

Az ingatlanra vonatkozó információkat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Mester utca – Haller utca – Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 23/2017 (IX.13.) sz. rendelete, valamint a pályázati ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A pályázati ajánlati dokumentáció megvásárolható:
2021. szeptember 30-től
a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodáján (Budapest, IX. Ráday u. 26.)
10.000 Ft + ÁFA áron.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. november 2. 10 óráig
helye: Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda
(Budapest, IX. Ráday u. 26.)

Az ajánlatokat magyar nyelven, két példányban, cégjelzés nélküli zárt borítékban
„Ferencváros – Mester 51.”
jeligével kell benyújtani.

Az ajánlatok bontásának helye:
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda,
Budapest, IX. Ráday u. 26.
időpontja: 2021. november 2. 10 óra 15 perc

Az ajánlatok bontásánál jelen lehetnek az ajánlattevők, vagy az általuk írásban meghatalmazott személyek.

Érdeklődni lehet: a pályázati feltételekről a Vagyonkezelési Iroda (telefon: 215-1077/529),
a Szabályozási Tervről a Főépítész és Városrendezési (Bp. IX., Bakáts tér 14., telefon: 215-1077/268) ad tájékoztatást.

Budapest 2021. szeptember 30.

Baranyi Krisztina
polgármester megbízásából

Janitz Gergő s.k.
irodavezető

 

Felhívás IX. Mester u. 51. fsz. V.

Top