Pályázati felhívás a Lenhossék u. 24-28. fszt alatti helyiség bérleti jogának megszerzésére oktatási tevékenység céljából

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága

nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a pályázati felhívásban megjelölt, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére oktatási tevékenység céljára, az önkormányzattal történő együttműködési kötelezettséggel

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiség

a Budapest IX., Lenhossék u. 24-28. fszt. alatti, 313,7 m2 nagyságú, nem lakás céljára szolgáló helyiség.

A helyiségre vonatkozó bérleti jog 2021. január 1. – 2030. december 31. közötti időszakra szóló határozott időre szerezhető meg.

A helyiségben kizárólag oktatási tevékenység folytatható.

A helyiség bérbeadáskori bérleti díja: 200.000,- Ft/hó + ÁFA összeg, mely a helyiségben folytatható tevékenység, valamint az önkormányzattal történő együttműködési kötelezettség figyelembevételével került meghatározásra.

A pályázat teljes szövegét itt olvashatja

Top