Pályázati felhívás a Ráday u. 9. fszt. II. szám alatti helyiség kulturális tevékenység céljára történő bérlésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet

az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a pályázati felhívásban megjelölt, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére kulturális tevékenység céljára, az önkormányzattal történő együttműködési kötelezettséggel

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiség a Budapest IX., Ráday u. 9. fszt. II. szám alatti, 172 m2 nagyságú, nem lakás céljára szolgáló helyiség.

A helyiségre vonatkozó bérleti jog 2023. szeptember 30. napjáig szóló határozott időre szerezhető meg.

A helyiségben kizárólag kulturális tevékenység folytatható.

A helyiség bérbeadáskori bérleti díja: 100.000,- Ft/hó + ÁFA összeg, mely a helyiségben folytatható tevékenység, valamint az önkormányzattal történő együttműködési kötelezettség figyelembevételével került meghatározásra.

A pályázat teljes szövege itt olvasható

Top