PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gyermek és Ifjúsági Tábor (8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3.) fiú-leány WC. csoport, felnőtt női-férfi vizesblokk villanyszerelési munkáira.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett Gyermek és Ifjúsági Tábor (8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3.) fiú-leány WC. csoport, felnőtt női-férfi vizesblokk és B épület faház építőmesteri, épületgépészeti, szakipari, valamint a teljes épületegyüttes Érintésvédelmi Minősítő Iratában foglalt és egyéb villanyszerelési munkáira.

I. Az elvégzendő munka, körülmények ismertetése

 • I.1 A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya 2021.
  július 07. napján lefolytatott közegészségügyi hatósági ellenőrzését és határozati kötelezés utóellenőrzését
  követően megküldött 2021.07.15. napi SO-05/NEO/11323-4/2021 ügyiratszámú jegyzőkönyvében
  megállapítottak szerint további felújítási munkák (vizesblokkok felújításának folytatása) elvégzése
  szükséges a tábor üzemeltetése és a 2020.08.17. dátummal kiadott SO-05/NEO/1540-6/2020. határozat
  teljesítése érdekében.
 • 1.2. Az általunk elkészíttetett 02/16/10/2021 munkaszámú érintésvédelmi minősítő irat több hiányosságot
  is megállapított. Ezek egy része apróbb szerelvény hiba, viszont az említett, alutokos elosztó szekrények
  épülettel egyidősek, elkerülhetetlen teljes cseréjük szigetelésük elégtelensége miatt. (Tavalyi évben a
  szekrénybeázások miatt a táborban többször szünetelt az áramszolgáltatás.) Továbbá szükséges az irattól
  függetlenül néhány elavult szerelvény cseréje, és az udvari kandeláberek javítása. Az elvégzett munkáról és a hiányosságok megszüntetésről tételes szerelési igazolás kiállítása szükséges.
 • I.3. A tábor területén 5 db épület („A” és „B” lakó faház, orvosi faház, vizesblokk, étterem épülete) található. A „B” lakóépület egy részén a hullámpala fedés olyan állapotba került a törött palák miatt, hogy fel kell részlegesen újítani.
  Az elvégzendő munkák tételes felsorolását és árazatlan költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza.
  Pályázóknak ezen felsorolás alapján kell az árazott költségvetést készítenie, és a benyújtandó pályázathoz
  csatolnia. Fontos: az elkészítendő árajánlatnak valamennyi felsorolt munkát tartalmaznia kell,
  pályázatkiíró egyösszegű ajánlatot nem fogad el. Minden elvégzendő részmunkát külön költségelni kell.
  A munkálatok elvégzéséhez szükséges csempeburkolatot, padlóburkolatot megrendelő biztosítja, minden mást a nyertes Vállalkozó hoz. Az ingatlan és az Érintésvédelmi Minősítő Irat előzetes telefoni egyeztetés
  után a helyszínen megtekinthető.

 

II. A pályázati kiírás adatai

 • A pályázat kiírója: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.
 • A pályázat lebonyolítója: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.
 • A pályázat jellege: Nyilvános pályázat
 • A pályázat célja: A mai kor igényeinek megfelelő korszerű tábor kialakítása.
  A pályázati dokumentáció a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ honlapjáról
  (www.intezmenyuzemeltetes.hu), valamint a Bp. Főváros IX. kerület Ferencváros
  Önkormányzatának honlapjáról (www.ferencvaros.hu) tölthető le 2022.02.14-től – 2022.02.19. 24hig.
 • A pályázatok leadásának helye: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
  1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. – gazdasági vezető.

  A pályázatok leadásának határideje: 2022.02.28. napja 10.00 óra
  A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
  Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
  1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.
  Tel.: 06-1-7980517
  A pályázattal érintett ingatlanok megtekinthető: előzetes egyeztetés alapján, munkanapokon 8.00-
  16.00-ig.
  (Tel.: 061/798-0517)

 • A pályázatok bontásának időpontja: 2022.02.28. napja de.11 óra
 • A pályázatok bontásának helye: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
  1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.
  Az ajánlattevők a pályázat bontásán jelen lehetnek.
 • Hiánypótlás határideje: 2022.03.03. napja de. 10 óra
 • Pályázat elbírálásának határideje: 2022.03.03. napja de. 11 óra
 • Eredményhirdetés: 2022.03.03. napja
 • A pályázat nyelve: magyar
Top