Pályázat ügykezelő – iktató munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

   

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Üzemeltetési Iroda

ügykezelő – iktató

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

Ellátandó feladatok:

Ügykezelői feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Iktatással, ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatok, postázási és irattárazási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű ASP Szakrendszerek,
 • felhasználói szintű DMS ONE iratkezelő rendszer ismerete,
 • ügykezelői alapvizsga.
 • közigazgatási alapvizsga

 

Elvárt kompetenciák:

 

Kiváló szintű kommunikáció,

Megbízhatóság, precizitás, pontosság,

Kiváló szintű konfliktuskezelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén jogviszony keletkezésétől számított hat hónapon belül ügykezelői alapvizsgát tesz (Nem kell ügykezelői alapvizsgát tennie alapvizsgát tennie annak aki rendelkezik a Kttv. 210. § (2) bek. szerinti képesítés valamelyikével)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Öller Attiláné csoportvezető nyújt, a 215-1077/217 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hp/33324/2020/XXV, valamint a munkakör megnevezését: ügykezelő-iktató

vagy

 

Elektronikus úton Öller Attiláné csoportvezető részére az ollerattilane@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címzetes főjegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS www.kozigallas.gov.hu – 2020. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

Top