Pályázat Ügyfélszolgálati ügyintéző munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Címzetes Főjegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

Ügyfélszolgálati ügyintéző

munkakörének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

 1. sz. melléklet I.9. Szociális és gyámügyi feladatkör

 

Ellátandó főbb feladatok:

 • Humánszolgáltatási Iroda feladatkörébe tartozó feladatokhoz kapcsolódó kérelmek átvétele,
 • érkeztetése, szükség esetén iktatása,
 • döntések postázása,
 • formanyomtatványok folyamatos biztosítása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Humánszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati feladatok ellátása

 

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 9. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási szakvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. Rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 11.

 

A pályázati kiírással és a munkáltatóval kapcsolatosan további információt Szilágyi Imre irodavezető és Szabó Józsefné csoportvezető nyújt a 215-1077/328 vagy 215-1077/330-as hivatali telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton tértivevénnyel, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/24-1/2022 valamint a munkakör megnevezését: Ügyfélszolgálati ügyintéző.
 • Elektronikus úton Szilágyi Imre irodavezető részére a szilagyiimre@ferencvaros.hu címen keresztül.

 

 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 26.

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2022. január 22.

 

 

Top