Pályázat szervezési ügyintéző munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Szervezési és Informatikai Iroda

 

 szervezési ügyintéző

munkakörének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Bakáts tér. 14.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

 1. sz. melléklet 27. titkársági feladatkör az I. besorolási osztályban

 

Ellátandó főbb feladatok:

 • Képviselő-testület és a bizottságok munkájának szervezése.
 • Üléseken való részvétel, ülések jegyzőkönyveinek vezetése.
 • A Képviselő-testület és a bizottságok munkájával kapcsolatos nyilvántartások vezetése.
 • A  nemzetiségi önkormányzatok működéséhez kötődő adminisztrációs feladatok ellátása.
 • Ügyiratkezelési feladatok végzése.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

képviselő-testületi és bizottsági működéshez kapcsolódó feladatok

 

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 27. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett közszolgálati képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű internetes alkalmazások,
 • Kiváló gépírási és fogalmazási készség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol vagy német középfokú C típusú, államilag elismert nyelvvizsga
 • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga
 • Közigazgatási területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 2.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gálné Tóth Zsuzsanna irodavezető-helyettes nyújt a 215-1077/248-os hivatali telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el, várhatóan a pályázat benyújtását követően legkésőbb 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 17.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

Top