Pályázat szervezési ügyintéző munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

 

 szervezési ügyintéző

munkakörének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Bakáts tér. 14.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

 1. sz. melléklet 27. titkársági feladatkör az I. besorolási osztályban

 

 

Ellátandó feladatok:

 • képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése, lebonyolítása;
 • határozatok, rendeletek nyilvántartása;
 • az ülések jegyzőkönyvvezetése;
 • egyéb, szervezéssel kapcsolatos adminisztratív, ügyviteli feladatok ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

képviselő – testületi és bizottsági működéshez kapcsolódó feladatok

 

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 27. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

 

A pályázati kiírással és a munkáltatóval kapcsolatosan további információt Koór Henrietta csoportvezető nyújt a 215-1077/220-as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a szervezesiugyintezo@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címzetes főjegyzője bírálja el, várhatóan a pályázat benyújtását követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 22.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2022. június 10.

 

 

 

Top