Pályázat postázó – ügykezelő munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

postázó – ügykezelő

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkozás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Ellátandó feladatok:

  • A bejövő postai küldemények átvétele és szétválogatása címzett, és bontandó küldemény szerint,
  • a bejövő postai küldemények érkeztetése a DMS ONE Ultimate irat- és dokumentumkezelő rendszerben, majd szignálási vagy iktatási feladatra továbbítása a címzett szervezeti egység függvényében,
  • a nem hivatali feldolgozású bejövő küldemények postalapra vezetése és átadása az érintett külső társszervezeti

egység kézbesítőjének,

  • a vezető tisztségviselőknek szóló bejövő küldemények személyes kézbesítése épületen belül,
  • a postán kimenő küldemények ellenőrzése és átvétele postalapon/átadás-átvételi elismervényen, a kapcsolódó

nyilvántartás vezetése,

  • a postán kimenő küldemények ragszámozása, a borítékon lévő és az iratkezelő szoftverben a kimenő irathoz hozzárendelt címzett adatok egyeztetése, majd az elektronikus postakönyvbe rögzítése,
  • a postai küldemények rögzítését követően a postakönyv adat és mennyiségi egyeztetése, majd lezárása és elektronikus feladójegyzék generálása, mentése és továbbítása a Magyar Posta Zrt. részére, szükség esetén hibajavítások elvégzése a Magyar Posta Bevizsgáló Laborjával együttműködésben,
  • az elektronikus feladójegyzék befogadását követően, a kimenő küldemények postai kiszállításra alkalmas zsákba rendezése és átadása a Magyar Posta Zrt. ki-és beszállítást végző partnerének.

 

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság;
  • Cselekvőképesség;
  • Büntetlen előélet,
  • Középfokú képesítés,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év tapasztalat,
  • ASP vagy DMS ONE irat-és dokumentumkezelő rendszerek felhasználói szintű ismerete,
  • postázási alapismeretek,
  • ügykezelői alapvizsga,
  • közigazgatási alapvizsga

 

Elvárt kompetenciák:

  • Együttműködés;
  • Megbízhatóság, precizitás, pontosság;
  • Nagy munkabírás.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget, igazoló okiratok másolata;
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
  • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén jogviszony keletkezésétől számított hat hónapon belül ügykezelői alapvizsgát tesz (Nem kell ügykezelői alapvizsgát tennie annak, aki rendelkezik a Kttv. 210. § (2) bek. szerinti képesítés valamelyikével).

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltűntetni a munkakör megnevezését: postázó-ügykezelő

vagy

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2021. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkaidő: 7:00-15:00 Várható fizetés: bruttó 260.000,- Ft + cafetéria és ruházati költségtérítés. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

Top