Pályázat pénzügyi irodavezető-heyettes munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pénzügyi irodavezető-helyettes

munkakörre.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

 1. melléklet, 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • A Pénzügyi Irodavezető távolléte esetén általános helyettesítési feladatokat lát el.
 • Az Irodavezető távollétében vagy akadályoztatása esetén pénzügyi ellenjegyzői, érvényesítési jogkört gyakorol a vonatkozó polgármesteri és jegyzői intézkedésben szabályozottak szerint.
 • Részt vesz az éves költségvetés, a költségvetés módosítások, beszámolók készítésével összefüggő folyamatokban, valamint a Pénzügyi Irodát érintő Képviselő-testületi előterjesztések elkészítésében.
 • Figyelemmel kíséri a Bizottságok és a Képviselő-testület költségvetést érintő határozatait, a Pénzügyi Irodát érintő lejárt bizottsági, testületi válaszadásokat.

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet, 19. Pénzügyi és számviteli feladatkörben meghatározott szakképzettség I. besorolásban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • CT-EcostAT program ismerete
 • Vezetői gyakorlat
 • Jó kommunikációs képesség
 • közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • közigazgatási szakvizsga
 • államháztartási szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • mérlegképes könyvelői igazolvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul a pályázat elnyerése esetében,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/30722/2020/XXV, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi irodavezető-helyettes

vagy

Elektronikus úton Romhányi Ildikó irodavezető részére a romhanyi@ferencvaros.hu  E-mail címre.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.ferencvaros.hu

Top