Pályázat Pénzügyi Iroda tárgyi eszköz nyilvántartó munkakörének betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője 

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pénzügyi Iroda

 tárgyi eszköz nyilvántartó

munkakörének betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör az I. besorolási osztályban

 

Ellátandó feladatok:

 

 • Kis és nagy értékű tárgyi eszközök CT-EcoSTAT integrált pénzügyi rendszerbe való rögzítése.
 • Készlet modul teljes körű vezetése az Önkormányzati, Polgármesteri Hivatali, és a 10 Nemzetiségi Önkormányzati adatbázisokban.
 • Naprakész analitikus nyilvántartás vezetése a tárgyi eszköz és a készlet modulokban. Az eszközök bevételezése szerződés szerinti teljesítés alapján.
 • Eszközökben való csökkenések nyilvántartásból való kivezetése bizonylatok alapján.
 • Értékben és mennyiségben történő változások feladása, a főkönyv felé, negyedévenkénti egyeztetés a főkönyvi könyveléssel.
 • Valamennyi adatbázisban a selejtezések előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, selejtezett tárgyi eszközök kivezetése az analitikai nyilvántartásból.
 • A belső szabályzat szerint valamennyi vagyon, gép, berendezés leltározásának előkészítése, leltárban való aktív közreműködés, a leltárkiértékelés határidő szerinti elvégzése. Leltártöbbletek és a hiányok analitikai rögzítése, tárgyi eszközökre vonatkozó mérleganalitika elkészítése.
 • Év végi zárásnál a leltáradatok egyeztetése a mérleg adataival.
 • Negyedéves és éves statisztikai jelentések elkészítésében való közreműködés.
 • Közreműködés adatszolgáltatások, kimutatások, jelentések, nyilvántartások elkészítésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Számviteli feladatok ellátása

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet;
 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés;
 • Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletnek megfelelő államháztartási tárgyi-eszköz nyilvántartásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Számviteli területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
 • CT-EcoSTAT integrált pénzügyi rendszerben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Regisztrált mérlegképes könyvelő
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
 • DMS iktatóprogram ismerete

                            

 

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködés, kapcsolatteremtő készség,
 • Megbízhatóság, precizitás, pontosság,
 • Nagy munkabírás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal;
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul;
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petrovitsné Fehér Judit pénzügyi irodavezető-helyettes nyújt, a 215-1077/371-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton romhanyi@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határidője: 2021. november 8.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2021. október 15.

 

Top