Pályázat Közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közterület-felügyeleti Iroda

Közterület-felügyelő

munkakörének betöltésére

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Ferenc körút 8.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. sz. melléklet 30. Közterület-felügyelői feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének vizsgálata. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által előírt tiltott tevékenység megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelő

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság;
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet;
  • Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői OKJ-s képesítés megléte,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • “B” kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével,
  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 21.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyulai Tibor csoportvezető nyújt a 06-70-458-1523-as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton kozter@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.               

 

 

A pályázat elbírálásának határidője: 2022. február 23.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu -2021. december 26.

 

 

Top