Pályázat közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közterület-felügyeleti Iroda

Közterület-felügyelő

munkakörének betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Ferenc körút 8.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 30. Közterület-felügyelői feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében. Gépjármű elszállítás, kerékbilincselés, a térfelügyeleti rendszer működésében való részvétel.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelő

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői OKJ-s képesítés megléte
 • A kinevezés feltétele a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Kiemelkedő kommunikációs készség, alapfokú angol nyelvismeret
 • Közterület-felügyelői munkakörben szerzett tapasztalat
 • “B” kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte
 • A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes fényképes, szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyulai Tibor csoportvezető nyújt a 06-70-458-1523-as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton: A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda postacímére történő megküldéssel (1092 Budapest, Ferenc krt. 8.)
 • Személyesen a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda ügyfélszolgálatán.
 • Elektronikus úton kozter@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.               

 

A pályázat elbírálásának határidője: 2022. június 22.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2022. május 22.

 

Top