Pályázat: Közszolgáltatási Iroda anyakönyvvezetői munkakörének betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal

Címzetes Főjegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Közszolgáltatási Iroda

anyakönyvvezető

munkakörének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023. 09. 13-ig tartó közszolgálati jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Bakáts tér. 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

1. sz. melléklet 25. anyakönyvi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Teljes körű anyakönyvi feladatok ellátása:

 • elvégzi a születés, a házasság, a haláleset anyakönyvezését az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerében,
 • részt vesz az ügyfélfogadásban,
 • közreműködik a házasságkötésnél és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél,
 • teljesíti a társhatósági megkereséseket,
 • anyakönyvi okiratok kiállítása,
 • ellátja az állampolgársági eskütétel előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Anyakönyvvezetői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 25. pontjában:

I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.

II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ádámné dr. Lévai Éva irodavezető nyújt a 215-1077/263-os hivatali telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton kozszolg@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címzetes főjegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2022. április 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

 

 

Top