Pályázat jegyzői munkatárs munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal

jegyzői munkatárs

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1092 Bakáts tér 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Figyelemmel kíséri a Jegyző időbeosztását, segíti a Jegyző napi munkáját, ellátja a Jegyző által meghatározott feladatokat. A Jegyző munkájának teljes körű támogatása, az általa igényelt dokumentumok, adatok összegyűjtése, rendszerezése, tárolása, a Jegyző közvetlen munkáját segítő, elsősorban döntés-előkészítési dokumentumok előállítása, szerkesztése.

Válaszlevél tervezetek elkészítése, a jegyzői posta nyilvántartása, szignálást követő továbbítása, valamint a beérkező ügyiratok megtekintése, továbbítása, az iratkezelő rendszer használata.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.   

                   

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet 27. pont I. besorolási osztálya szerinti felsőoktatásban szerzett felsőoktatásban szerzett szakképzettség; VAGY II. besorolási osztálya szerinti középiskolai végzettség
  • MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

  • DMS iktatóprogram ismerete
  • közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett 1-3 éves szakmai tapasztalat
  • közigazgatási alapvizsga és szakvizsga megléte

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–      szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal;

–      iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;

–      90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata;

–      A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;

–      A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Budapest IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/20-3/2022, valamint a munkakör megnevezését: jegyzői munkatárs
  • Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére, a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu–2022. június 10.

Top