Pályázat Humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyző

                           a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánpolitikai ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1092 Bakáts utca 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 23. pont humánpolitikai feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a Kjt hatálya alá tartozó magasabb vezetői megbízással összefüggő feladatokat:- nyilvántartja a ciklikus megbízás idejét, – gondoskodik a pályázati kiírás előkészítéséről, megjelentetéséről, – tájékoztatja a szakmai illetékes bizottságot, megszervezi a pályázók személyes meghallgatását, megszervezi a pályázók megjelenését a képviselő-testületi ülésre.

Közigazgatási és ügykezelői alapvizsgára, valamint közigazgatási szakvizsgára kötelezettek határidejének figyelemmel kísérése, jelentkezési lapok elkészítése Budapest Főváros Kormányhivatalába történő továbbítása.

Célfeladatok ellátására létrejött megállapodások elkészítésében való közreműködés. Üzemorvosi alkalmassági vizsgálatok nyilvántartásának vezetése, beutalók kiosztása. Intézményvezetők személyi anyagainak nyilvántartása, ÁBPE vizsgákkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése, kötelezetteknek értesítő kiküldése vizsgakötelezettségről, ÁBPE tanúsítványok bekérése.

ProBono képzési rendszerben továbbképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Részt vesz a Humánpolitikai Csoport egyéb humánpolitikai feladatainak ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. pont I. besorolási osztálya szerinti felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés

VAGY

 • II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete
 • PROBONO,KIRA programok ismerete
 • DMS iktatóprogram ismerete
 • közszolgálati jogviszonyban szerzett humánpolitikai gyakorlat 1-3 év

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–     szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal

–     iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;

–     90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata

–     A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

–     A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul

–     A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Andó András Lászlóné humánpolitikai csoportvezető nyújt a 06-(1)-200-2284 -os telefonszámon.
 • Elektronikus úton Andó András Lászlóné humánpolitikai csoportvezető részére az ando.laszlone@ferencvaros.hu e-mail címre.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2022.05.02.

Top