Pályázat humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal Jegyző

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánpolitikai ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1092 Bakáts utca 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz a Humánpolitikai Csoport feladatainak ellátásában kiemelten: létszámadatok karbantartása, KIRA rendszer használata, személyi anyagok kezelése, jogszabályok figyelemmel kísérése, közreműködés a belső szabályzatok elkészítésében, kezeli a MÁK programját, rendszeresen adatokat küld, és fogad, munkaügyi okiratok e-adaton történő továbbítása a MÁK felé, közreműködik a megüresedett köztisztviselői álláshelyek pályáztatásával kapcsolatos feladatellátásban, közreműködik az adatszolgáltatások és a statisztikák előkészítésében, ügyel azok határidőre történő megküldésére, személyre szóló humánpolitikai alapnyilvántartás vezetése, jogszabályváltozások figyelemmel kísérése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.   

                   

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. pont I. besorolási osztálya szerinti felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés VAGY
 1. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete
 • KIRA program ismerete
 • DMS iktatóprogram ismerete
 • közszolgálati jogviszonyban szerzett humánpolitikai gyakorlat 1-3 év

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–      szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal

–      iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;

–      90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata

–      A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

–      A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul

–      A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/111/2021, valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai ügyintéző
 • Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére, a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.hu

Top