Pályázat a Humánpolitikai Csoport humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Humánpolitikai ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1092 Bakáts utca 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 23. Humánpolitikai feladatkör

Ellátandó feladatok:

Részt vesz a Humánpolitikai Csoport feladatainak ellátásában kiemelten: létszámadatok karbantartása, KIRA rendszer használata, személyi anyagok kezelése, jogszabályok figyelemmel kísérése, közreműködés a belső szabályzatok elkészítésében. Kezeli a MÁK programját, rendszeresen adatokat küld és fogad, valamint a munkaügyi okiratokat továbbítja az e-adaton keresztül a MÁK felé. Közreműködik a megüresedett köztisztviselői álláshelyek pályáztatásával kapcsolatos feladatellátásban, részt vesz a Kjt. hatálya alá, tartozó magasabb vezetői pályázati kiírás előkészítésében, megjelentetésében, tájékoztatja a szakmailag illetékes bizottságot, megszervezi a pályázók személyes meghallgatását, előkészíti a Képviselő-testület részére az ezzel kapcsolatos előterjesztést, megszervezi a pályázók megjelentését a képviselő-testületi ülésen. Közreműködik az adatszolgáltatások és a statisztikák előkészítésében, ügyel azok határidőre történő megküldésére. Személyre szóló humánpolitikai alapnyilvántartás vezet, valamint figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Személyügyi, munkaügyi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.   

                   

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. pont I. besorolási osztálya szerinti felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés VAGY

II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

 • KIRA program ismerete
 • közszolgálati jogviszonyban szerzett humánpolitikai gyakorlat 1-3 év
 • MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • DMS iktatóprogram ismerete
 • közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetencia: 

 • Jó problémamegoldó készség,
 • Együttműködő készség, kapcsolatteremtő készség,
 • Nagy munkabírás,
 • A szakterülethez kapcsolódó jogszabályok ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/99-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai ügyintéző
 • Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére, a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.ferencvaros.hu

 

humánpolitikai ügyintező pályázat 202108

 

Top