Pályázat Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

(1092 Budapest, Bakáts tér 14.)

pályázatot hirdet a

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (munkáltató)

ügyvezető igazgatói

munkakör ellátására

 

A jogviszony típusa:

Munkaviszony (vezető állású munkavállaló)

 

A jogviszony időtartama:

5 év határozott időtartam

 

A munkavégzés helye:

1095 Budapest, Mester u. 45.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Az igazgatói munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a vezetőhelyettesek megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
 • a gyógyintézet szakmai osztályai vezetőinek megbízása, illetve a megbízás visszavonása,
 • a vezetőhelyettesek munkaköri leírásának meghatározása,
 • jogszabály értérő rendelkezésének hiányában az intézeti szabályzatok kiadása,
 • az intézeti szervezeti és működési szabályzatban kizárólagos hatáskörként meghatározott egyéb feladatok ellátása,
 • a gyógyintézeti tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, elintézése, valamint
 • mindaz, amit jogszabály az igazgató hatáskörébe utal.

[43/2003. VII. 29.) ESzCsM rendelet 9. § (2) bekezdése]

 

Az igazgatói munkakörbe tartozó egyéb az intézmény működését érintő feladatok:

– az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló, meglévő szakorvosi rendelő bővítésével, új szakorvosi rendelő tervezésével, építésével kapcsolatos, az egészségügyi szolgálat hatáskörébe tartozó feladatok koordinálása

– egynapos Sebészeti ellátások körének bővítése, kapacitásbefogadtatás, működési engedélyeztetés, finanszírozási szerződések megkötése

– a Szakrendelő Szakmai Fejlesztési Tervének elkészítése, Szakmai Vezetőtestületének újjáalakítása

– alapellátási szolgáltatókkal (háziorvosok, fogorvosok) való szorosabb kapcsolat rendszerének megtervezése, működtetése

– központi, 0-24 órás megerősített felnőtt háziorvosi ellátás kialakítása

– kontrolling rendszer bevezetése

– hatástanulmány készítése a magánegészségügyi ellátások bevezetéséről

– népegészségügyi szűrővizsgálatokban való aktív részvétel lehetőségeinek vizsgálata

 

Munkabér és juttatás:

Mt. szerint.

 

Pályázati feltételek:

 1. a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,
 2. b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser képesítés, valamint
 3. c) legalább ötéves vezetői gyakorlat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • rendelőintézet vezetésében szerzett tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • vezetői program, szakmai önéletrajz, szakmai, vezetői gyakorlat igazolása, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat 3. személy betekintéséhez. Pályázó nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja. A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 pld-t nem összefűzni), valamint 1 pld-t CD-n kell benyújtani.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A döntést követően azonnal

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. július 1.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka nyújt, a 215-1077/250. telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testület címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot HP/15054/2020/XXV, valamint a munkakör megnevezését: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör.
 • Személyesen: Apollónia Aranka, irodavezető Polgármesteri és Jegyzői Kabinet (1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/30.)

 

A pályázat elbírálásának módja rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselő-testület – a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet fennállása esetén a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester – dönt.

Az ügyvezető igazgató munkakörbe történő kinevezés három hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázó kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának várható határideje:

 1. július hónap

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • Egészségügyi Közlöny
 • Önkormányzat honlapja

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a www.feszrendelo.hu honlapon szerezhet.

 

 

Top