Pályázat az Adóiroda ügykezelő munkakörének betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Címzetes Főjegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

                     Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal                    

Adóiroda

 ügykezelő

munkakörének betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Bakáts utca 8.

 

Ellátandó főbb feladatok:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adóirodára érkező iratok bontása, számítógépes érkeztetése, a kimentő iratok számítógépes nyilvántartásba vétele, postai feladásra történő előkészítése.

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Postabontás;
 • Beérkező-, kimenő levelek számítógépes nyilvántartásba vétele, hivatali épületek közötti levelezések, dokumentumok kézbesítése;
 • Nyilvántartások vezetése;
 • Postalapok napra készen való lefűzése;
 • Érkeztetés, iktatás.

 

 

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, középszintű szakképesítés, érettségi,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat;
 • DMS Iratkezelő rendszer ismerete;
 • Ügykezelői alapvizsga

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek ismertetésével;
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges, a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal általi kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 15.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.) . Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXV/345-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: ügykezelő
 • Elektronikus úton Berner József irodavezető részére az adoiroda@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el, várhatóan a pályázat benyújtását követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2022. augusztus 29.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

Top