Pályázat az Adóiroda  adóügyi ügyintéző munkakörének betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Címzetes Főjegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal                   

Adóiroda

 adóügyi ügyintéző

munkakörének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Bakáts u. 8.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

 1. sz. melléklet 19. Adóügyi ügyintéző – pénzügyi igazgatási feladatkör az I. besorolási osztályban

 

Ellátandó főbb feladatok:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal illetékességébe tartozó adók vonatkozásában helyi adókkal kapcsolatos feladatok ellátása, egyéb adóztatási feladatokban való közreműködés.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Helyi adókkal, adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 • Főiskola, vagy Egyetem, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 19. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség (felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés);
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek ismertetésével, szakmai célokat tartalmazó motivációs levél;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolata;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal általi kezeléséhez hozzájárul.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 15.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXV/346-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton Berner József irodavezető részére az adoiroda@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2022.08.29.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

Top