Pályázat Adóiroda irodavezető-helyettes munkakörre

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

            Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal     

Adóiroda irodavezető-helyettes

munkakörre.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Bakáts u. 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

 1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

Távollétében helyettesíti az adóiroda vezetőjét. Közreműködik az Adóiroda irányításában és szervezésében. Közreműködik a helyi szabályozási hatáskörbe tartozó adójogszabályok tervezésében, részt vesz az előterjesztések elkészítésében, a költségvetési rendelettervezet előkészítésében, ezen belül a vonatkozó törvényi rendelkezések illetve a helyi rendelet előírásai alapján előkészíti az adóbevételi tervet. Közreműködik az ellenőrzési tervek elkészítésében, az adóbeszedés hatékonyságának növelése érdekében.
Ellenőrzi az Iroda feladatkörébe tartozó statisztikai számviteli jelentéseket, ellátja az irodavezető által részére kijelölt feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • a 29/2012.(III.7) Kormány rendelet 1. számú mellékletének 19. pontja Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztály szerinti végzettség: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői gyakorlat
 • közigazgatási szakvizsga
 • közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett 5 éves szakmai tapasztalat
 • DMS iktatóprogram és ASP ADÓ program ismerete, magabiztos kezelése

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • feladatellátással kapcsolatos szakmai elképzeléseinek részletezése
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/67-1/2021 valamint a munkakör megnevezését: Adóiroda irodavezető-helyettes

vagy

Elektronikus úton Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu E-mail címre

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2021. május 3. – www.kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.ferencvaros.hu

 

Top