Pályázat a Vágóhíd u. 10. (hrsz. 38012) sz. alatti felépítményes ingatlan tulajdonjogának megszerzésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere

a 335/2021. (VI.1.) önkormányzati határozat alapján

egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a

Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. (HRSZ: 38012) sz. alatti ingatlan

értékesítésére

 

 

A pályázat Kiírója az ingatlant a jelenlegi állapotában értékesíti.

 

A pályázat célja, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az ingatlan értékesítésével hozzájáruljon az épített környezet minőségének javításához.

 

A területre vonatkozó információkat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz. telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 34/2017. (XII.22.) rendelete, valamint a pályázati ajánlati dokumentáció tartalmazza.

 

A pályázati ajánlati dokumentáció megvásárolható:

2021. június 4-tól

a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodáján (1092 Budapest, Ráday u. 26.)

30.000 Ft + ÁFA áron.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. június 24. 10 óráig

helye: Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda

(Bp. IX., Ráday u. 26.)

 

Az ajánlatokat magyar nyelven, két példányban, cégjelzés nélküli zárt borítékban

Ferencváros – Vágóhíd u. 10.

jeligével kell benyújtani.

 

Az ajánlatok bontásának helye:

Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda,

Budapest IX. ker. Ráday u. 26.

időpontja: 2021. június 24. 10 óra 15 perc

 

Az ajánlatok bontásánál jelen lehetnek az ajánlattevők, vagy az általuk írásban meghatalmazott személyek.

 

Érdeklődni lehet: a pályázati feltételekről a Vagyonkezelési Iroda (telefon: 215-1077/529),
a Szabályozási Tervről a Főépítészi csoport (Budapest, IX. Bakáts tér 14., telefon: 217-0951) ad tájékoztatást.

 

Pályázati felhívás

Top