Pályázat a Pénzügyi Iroda költségvetési ügyintéző munkakörének betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője 

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet 

Pénzügyi Iroda 

költségvetési ügyintéző

munkakörének betöltésére

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör az I. besorolási osztályban

 

Ellátandó feladatok:

 • Költségvetés tejesítésével kapcsolatos kiadásokra vonatkozó szerződésekre, rendelésekre vonatkozóan, a kötelezettségvállalást megelőzően, pénzügyi fedezet meglétének ellenőrzése
 • Szerződések, rendelések rögzítése, keretre osztása a CT-EcoSTAT integrált pénzügyi rendszerben
 • Pénzügyi feldolgozást követően, utalványozást megelőzően a kifizetések rögzítése a szerződésekhez, rendelésekhez
 • Az éves zárszámadási rendelethez kapcsolódó Képviselői-előterjesztés elkészítésében részvétel
 • Költségvetés módosításokkal kapcsolatos feladatok ellátásban való részvétel

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetési tevékenységek ellátása

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet;
 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 • Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletnek megfelelő államháztartási számvitelben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Pénzügyi-költségvetési területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
 • CT-ECOSTAT integrált pénzügyi rendszerben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Regisztrált mérlegképes igazolvány
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
 • DMS iktatóprogram ismerete

 

 

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködés, kapcsolatteremtő készség,
 • Megbízhatóság, precizitás, pontosság,
 • Nagy munkabírás

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 20.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Romhányi Ildikó irodavezető nyújt a 215-1077/365-os telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton romhanyi@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határidője: 2021. szeptember 1.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu  2021.július 19.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

 

Top