Pályázat a Humánszolgáltatási Iroda ügyintéző munkakörének betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

 

ügyintéző

munkakörének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

 

Ellátandó főbb feladatok:

 

 • Kapcsolatot tart a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeivel, a Ferencvárosi Pinceszínházzal, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekkel és a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságával.
 • Az önkormányzat által fenntartott intézmények kapcsán, a jogszabályok által előírtaknak megfelelően a szükséges adatlapokat, dokumentumokat, bejelentéseket megküldi a társhatóságok felé.
 • Az önkormányzat által fenntartott és működtetett köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, intézmények és a Ferencvárosi Intézményüzemeletési Központ alapító okiratait, szervezeti és működési szabályzatait figyelemmel kíséri, módosítás esetén döntésre előkészíti.
 • Ellátja a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázattal összefüggő feladatokat.
 • Bekéri, vizsgálja a köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, intézmények munkaterveit és beszámolóit.
 • Egyedi támogatási kérelmek esetén előterjesztést készít, döntést követően a támogatások folyósításához szükséges támogatási szerződést előkészíti, véleményezteti, közreműködik a szerződés megkötésében. Szakmai szempontból ellenőrzi a támogatások szerződésben meghatározott módon történő felhasználását.
 • A munkaköréhez kapcsolódó Képviselő-testületi, bizottsági határozatokat folyamatosan figyelemmel kíséri, azokat végrehajtja.
 • A szakterületére vonatkozó témákban elemzéseket végez, tájékoztatást ad.
 • Statisztikai adatokat szolgáltat a statisztikai jelentések határidőben történő elkészítéséhez.
 • Szükség esetén beszerzési eljárást folytat le.

 

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 9. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Hasonló területen szerzett tapasztalat,
 • Hasonló területen végzett önkéntes munka.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 20.

 

A pályázati kiírással és a munkáltatóval kapcsolatosan további információt Szilágyi Imre irodavezető nyújt a 215-1077/328 vagy 215-1077/320-as hivatali telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

 • Postai úton tértivevénnyel, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u.24-28. címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/399-1/2021/., valamint a munkakör megnevezését:
  ügyintéző
 • Elektronikus úton Szilágyi Imre irodavezető részére a szilagyiimre@ferencvaros.hu címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 30 napon belül. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu;

Top