Pályázat a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Felújítási Iroda település-üzemeltetési ügyintéző munkakörének betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési és Felújítási Iroda

 

település-üzemeltetési ügyintéző

(közútkezelés, út és közmű ügyek)

munkakörének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1092. Budapest, Ráday u. 26.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

 1. sz. melléklet 32. pontja település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

 

Ellátandó főbb feladatok:

A hatályos jogszabályok alapján a közútkezelői, út és közmű ügyintézői feladatok ellátása, különösen:

 • Beruházások, közutak, járdák, útcsatlakozók, közművek létesítésével kapcsolatos engedélyezési eljárásokban közútkezelői, tulajdonosi, munkakezdési hozzájárulás tervezetének elkészítése, szakmai kapcsolattartás, részvétel szakmai egyeztetéseken, a bontások és helyreállítás ellenőrzése,
 • kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó közútkezelői, tulajdonosi, munkakezdési hozzájárulások tervezetének elkészítése, szakmai kapcsolattartás, részvétel szakmai egyeztetéseken, megvalósítás szakmai ellenőrzése
 • közutakkal, járdákkal, forgalomtechnikai eszközökkel, közművekkel kapcsolatos hiányosságok feltárása, szükséges intézkedések megtétele (pl. közvilágítási hibák, fedlap hibák esetén intézkedés közmű-szolgáltatók felé)
 • javaslattétel fejlesztésekre, szakági tervek készíttetése, (beszerzési eljárás bonyolítása, szerződéstervezet előkészítése),
 • beruházási feladatok szakmai előkészítése és közreműködés annak teljes körű lebonyolításában
 • az ügyfélfogadással, ügyfélpanaszokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közútkezelői, út és közmű ügyintézői feladatok ellátása

 

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 32. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

 

 

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:

 • mélyépítő mérnöki vagy közlekedésmérnöki szakképzettség
 • a közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat
 • tervezői gyakorlat
 • műszaki ellenőri jogosultság
 • közútfenntartási, – üzemeltetési, – beruházói gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs készség írásban és szóban
 • együttműködés, kapcsolatteremtő készség
 • döntésképesség
 • megbízhatóság, precizitás, pontosság
 • kiváló szintű konfliktuskezelés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges, a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal általi kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiricsiné Kertész Erika csoportvezető nyújt a 215-1077/537 hivatali telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton telepulesuzem@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu,

Top