Pályázat a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda pénzügyi ügyintéző munkakörének betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

 

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Iroda

 

 pénzügyi ügyintéző

munkakörének betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör az I. besorolási osztályban

 

 

Ellátandó feladatok:

 • Számlák kiállítása az EcoStat rendszerben az ÁFA törvénynek megfelelően;
 • Befolyt bevételek jogcím szerinti beazonosítása, előírásokhoz, számlákhoz történő hozzárendelése (naprakész feldolgozása) az EcoStat rendszerben;
 • Folyószámla listák, egyenleg listák előállítása;
 • Hátralékok figyelemmel kísérése;
 • Negyedévente analitikus nyilvántartás és a főkönyvi adatok egyeztetése a számviteli csoporttal.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi feladatok ellátása

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet;
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség;
 • Pénzügyi-költségvetési területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
 • Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú iskolai végzettség
 • 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletnek megfelelő államháztartási számvitelben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • CT-ECOSTAT integrált pénzügyi rendszerben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • mérlegképes könyvelő

 

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködés, kapcsolatteremtő készség,
 • Megbízhatóság, precizitás, pontosság,
 • Nagy munkabírás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges, a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal általi kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 22.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes nyújt a 215-1077/365-os telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton penzugyiugyintezo@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határidője: 2020. október 7.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2020. szeptember 2.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

 

Top