Pályázat jogi ügyintéző munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jogi és Pályázati Iroda

 

Jogi ügyintéző

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

 1. sz. melléklet 22. jogi és perképviseleti feladatkör az I. besorolási osztályban

 

Ellátandó főbb feladatok:

 • az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal képviseletének ellátása peres és nem peres eljárásokban, végrehajtási ügyek intézése, kapcsolattartás közjegyzői-, végrehajtói- és ügyvédi irodákkal, valamint a Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodáival,
 • az Önkormányzat pénzköveteléseinek fizetési meghagyással vagy peres úton történő érvényesítésében való közreműködés, végrehajtási eljárásban való közreműködés,
 • bírósági, közjegyzői és végrehajtási eljárásokban iratanyagok, nyilatkozatok elkészítése, előterjesztése, nyilvántartása, kapcsolódó intézkedések megtétele,
 • az Önkormányzathoz és a Polgármesteri Hivatalhoz beérkező megkeresések, panaszok, kárigények jogi szempontú véleményezése,
 • az önkormányzati intézmények, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek létrehozásában, megszüntetésének folyamatában történő közreműködés,
 • jogi állásfoglalások kialakítása,
 • a Polgármesteri Hivatal munkatársainak munkájához jogi szakmai segítség nyújtása,
 • képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri és jegyzői döntések előkészítése, előterjesztések elkészítése, illetve véleményezése,
 • minden, amivel az irodavezető, jogi csoportvezető közvetlenül megbízza.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogi állásfoglalások, döntések előkészítése, véleményezése; peres és peren kívüli képviselet ellátása

 

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász végzettség,
 • Jogi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Világos István jogi csoportvezető nyújt a 215-1077/230-as mellék hivatali telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: Legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 nap.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2020. május 28.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

 

Top