Nyilvános pályázat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett Aprók Háza Bölcsőde Ráday utcai homlokzati nyílászárók gyártására

Aprók Háza ablakok_2021

A pályázatok leadásának helye: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. – titkárság.

A pályázatok leadásának határideje: 2021.09.23 napja 10.00 óra

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.
Tel.: 06-30-655-2079

A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: előzetes egyeztetés alapján, munkanapokon 8.00-16.00-
között. Helyszíni bejárást tartó személy: Nagy László Tel: 06-30-655-2079

A pályázatok bontásának időpontja 2021.09.23 napja de.11 óra

A pályázatok bontásának helye: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.
Az ajánlattevők a pályázat bontásán jelen lehetnek.

Hiánypótlás határideje: 2021.09.28 napja de. 10 óra

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.09.28 napja de. 11 óra

Eredményhirdetés: 2021.09.28 napja

A pályázat nyelve: magyar

Top