Nyílt ajánlatkérés a Ferencvárosi újság terjesztésére

Ajánlatkérés

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szereplő beszerzés nyílt eljárásban, ajánlattételre felkért Ajánlattevő részére.

 

1.         Ajánlatkérő adatai:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 2.1 pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

Cím: 1092. Budapest, IX., Bakáts tér 14.

Kapcsolattartó neve, telefonszáma: Czuk Dorottya, +36-30-351-1253

E-mail cím: czuk.dorottya@ferencvaros.hu

 

2. Ajánlatkérés tárgya:

„A Ferencváros újság terjesztése” az alábbi paraméterek alapján:

2.1 Paraméterek:

– Havonta megjelenő újság, havi egyszeri terjesztése: példányszáma 41.200 megjelenésenként

– Mérete A/4 (21×29,7 cm)

– Terjedelme: 28+4 oldal vagy 32+4 oldal ( havonta változhat)

– Súlya: 28 oldal belív +4  borító 4 old.= 95g/db

32+ 4 oldal esetén = 105 g / db

– Kötészete irkafűzött

– Szállítása: 50 db / keresztpántolt csomag, az átvétel helyszínén targoncát kell biztosítani a lapok leemeléséhez.

Ajánlatkérő Ajánlattevőt tájékoztatja, hogy a terjesztést minden hónap harmadik péntekén kell megkezdeni. 2020. augusztus hónapban nem jelenik meg a lapszám.

 

3. Ajánlathoz csatolandó dokumentumok:

  • Cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya.
  • – Nyilatkozat referenciákról (lásd: 2. számú melléklet).
  1. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon egy példányban kell benyújtani.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott vállalkozási díjon kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

Az ajánlati dokumentációt 1 példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni, hogy „A Ferencváros újság terjesztése”.

Az ajánlatok személyesen adhatók be, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/27. szoba.

Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2020.július 6. 10. 00 óra.

Az Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően 2020. július 3. péntek 12 óráig az ajánlatkéréssel kapcsolatban az czuk.dorottya@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

A benyújtási határidő elmulasztása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

Érvénytelen az ajánlat, ha a tisztázó kérdésre adott válasz ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek. A bruttó vállalási ár megjelölése nélkül érkezett ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

5. Az ajánlatok bírálati szempontjai:

A beérkezett ajánlat borítékbontása: 2020. július 7. 13.00 óra

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2020. július 7. 15.00 óra.

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

6. Az Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja: 2020. július 8. 11.óra

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlat elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

7. Egyéb információk

Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt, 2020.          naptól 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla beérkezését követő 30 napon belül.

A további információkat és az ajánlattételi nyilatkozatot erre a linkre kattintva töltheti le

Top