ÁLLÁSPÁLYÁZAT: zöldfelület fenntartási ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címzetes Főjegyzője

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

zöldfelület fenntartási ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 

 • A közcélú zöldfelületek és tartozékai, valamint játszóterek, kutyafuttatók, sportpályák karbantartásának, felújításának előkészítése: közreműködés a műszaki tartalom meghatározásban, a tervelőkészítésben, a beszerzési eljárás előkészítésben és lebonyolításban, a szerződés előkészítésében, a tervdokumentáció ellenőrzése, a szerződésben foglalt feladatok végrehajtásának, a kötelezettségek betartásának ellenőrzése, közreműködés a szakmai teljesítés igazolásában, a pénzügyi teljesítés előkészítésében.
 • A közcélú zöldterületek és tartozékai tekintetében közreműködés az éves és hosszabb távú karbantartási, felújítási igények, javaslatok összeállításában, műszaki előkészítésében.
 • Közterületi faállomány fenntartási, fejlesztési feladatok ellátása, ezen belül elsősorban: közreműködés a műszaki tartalom meghatározásában, a beszerzési eljárásban, a szerződés előkészítésében, megrendelések előkészítése, elvégzett feladatok ellenőrzése, szakmai teljesítésigazolása, pénzügyi elszámolás előkészítése, új ültetések esetén szakmai javaslattétel.
 • Erdőgazdálkodási feladatok koordinálása, ezen belül elsősorban: közreműködés a műszaki tartalom meghatározásában, a beszerzési eljárásban, a szerződés előkészítésében, elvégzett feladatok ellenőrzése, szakmai teljesítésigazolása, pénzügyi elszámolás előkészítése.
 • Növényvédelmi feladatok ellátása fás szárú növényzet vonatkozásában, ezen belül elsősorban: közreműködés a műszaki tartalom meghatározásában, a beszerzési eljárásban, a szerződés előkészítésében, megrendelések előkészítése, elvégzett feladatok ellenőrzése, szakmai teljesítésigazolása, pénzügyi elszámolás előkészítése.
 • A szakterületnek megfelelő szakbizottsági és Képviselő-testületi előterjesztések elkészítése.
 • Ügyfélfogadással, ügyfélpanaszokkal kapcsolatos feladatok ellátása, válaszlevél-tervezeteket készítése.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása:

A munkavégzés helye: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata – Városüzemeltetési Iroda, 1092 Budapest, Ráday utca 26. A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton, a varosuzem@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül. A munkakör a pályázat elbírálását követően 2023. november 1-ig határozott idejű munkaszerződéssel azonnal betölthető/2023.11.01-től határozatlan idejű munkaszerződéssel tölthető be. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

 

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Szili Adrián irodavezető (06/70/681-0701) vagy Kiricsiné Kertész Erika csoportvezető (06/70/333-1727) elérhetőségén vagy a varosuzem@ferencvaros.hu e-mail címen.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: 

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Kertészet, 29/2012. (III.7.) Korm. Rend. 1.32. pontjában az I. besorolási osztályban

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 32. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség
 • munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

 

Egyéb pályázati előnyök:

 • a közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat

 A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák: 

 • Döntési képesség (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Konfliktus-kezelés (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.08.31. 23:55

 

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Jegyzője bírálja el. A bírálat időpontja: 2023. szeptember 6. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.09.06. 00:00

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

 

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.09.07.

 

Top