Álláspályázat Közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1092, Ferenc körút 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében. Gépjármű elszállítás, kerékbilincselés, térfelügyeleti rendszer működésében való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,
 • Közterület-felügyelői OKJ-s képesítés megléte,
 • A kinevezésnek feltétele a 3 hónapon belüli hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Kiemelkedő kommunikációs készség, alapfokú angol nyelvismeret,
 • Közterület-felügyelői munkakörben szerzett tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte
 • A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes fényképes, szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyulai Tibor csoportvezető nyújt, a +3670/4581523-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (1092 Budapest, Ferenc körút 8. Bp. Főv. IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hiv. Közterület-felügyeleti Iroda). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XX/811-1/2023, valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.
 • vagy
 • Elektronikus úton kozter@ferencvaros.hu oldalon keresztül.
 • vagy
 • Személyesen: a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda, Budapest, 1092, Ferenc körút 8. ügyfélszolgálatán.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség, valamint a személyes meghallgatás alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kozigallas.hu – 2023. február 7.

 

Top