Álláspályázat Közterület-felügyeleti Iroda, ügyintéző Munkakör/feladatkörének betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címzetes Főjegyzője

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Közterület-felügyeleti Iroda, ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Közterület-felügyeleti Iroda Ügyviteli és Adminisztrációs Csoportjának feladatkörébe tartozó ügyekben való feladatellátás. Kiemelten a közterület-felügyelők által megtett intézkedések feldolgozása, az intézkedésekhez kapcsolódó ügyintézések. Az Irodához érkező beadványok, megkeresések kivizsgálása és választervezet készítése.

Betöltendő állás szakmacsoportja: adminisztráció

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Ügyviteli

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A munkavégzés helye: 1092 Budapest, Ferenc körút 8.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton: A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda postacímére történő megküldéssel (1092 Budapest, Ferenc krt. 8.).
 • Személyesen a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda ügyfélszolgálatán.
 • Elektronikusan a kozter@ferencvaros.hu email címre történő megküldéssel.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Általános programok és képzések, m.n.s., Legalább középfokú végzettség (érettségi)

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
 • A pályázati kiírással kapcsolatban információt nyújt Kincses Ildikó csoportvezető a +3670/3750577-es telefonszámon.
 • A pályázat részeként benyújtandó: 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte.
 • A pályázat részeként benyújtandó: Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt.
 • A pályázat részeként benyújtandó: Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 • A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik.
 • A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét.
 • A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • közigazgatásban szerzett tapasztalat.
 • közterület-felügyeleti szakterületen szerzett tapasztalat.
 • jó kommunikációs és fogalmazási készség.
 • teherbírás.
 • közigazgatási alapvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019. (IV.23) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.26. 23:55

A pályázat elbírálásának módja: A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.28. 23:55

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.03.

 

Top