Álláspályázat költségvetési ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

 

Pénzügyi Iroda, költségvetési ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalásainak rögzítése a CT-EcoStat integrált pénzügyi rendszerben.
 • A kötelezettségvállalások jogszabályi követelményeinek megfelelőségének ellenőrzése.
 • A kifizetések hozzárendelése a kötelezettségvállalásokhoz a pénzügyi integrált rendszerbe.
 • Költségvetési előirányzatok rögzítése a CT-EcoStat pénzügyi integrált rendszerben.
 • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának költségvetési rendeletében szereplő kiemelt előirányzatok közti módosítások kezdeményezése.
 • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete részére előterjesztések (költségvetések, költségvetés módosítások) készítésében való részvétel.
 • Maradványok kimutatása, zárszámadási rendeletek előkészítése.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása:

A munkavégzés helye: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Romhányi Ildikó irodavezető nyújt a 215-1077/365-ös telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton romhanyi@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

Feltételek, előnyök:

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • erkölcsi bizonyítvány.

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Közgazdaságtan, 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör az I. besorolási osztályban.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások).
 • A pályázat részeként benyújtandó: 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata.
 • A pályázat részeként benyújtandó: a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul.
 • A pályázat részeként benyújtandó: a pályázó nyilatkozata, hogy a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • CT-EcoSTAT integrált pénzügyi rendszerben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Regisztrált mérlegképes könyvelő.
 • Közigazgatási alapvizsga és szakvizsga megléte.
 • DMS iktatóprogram ismerete.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Együttműködés (alap).
 • Munkabírás (egyéb).
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb).

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • fényképes önéletrajz a 87/2019.(IV.23) Kormányrendelet 1 sz. melléklete alapján,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
 • a Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről.

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.02.02.

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 6 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.02.08.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.02.09.

 

Top