Álláspályázat jegyzői munkatárs Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

jegyzői munkatárs

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Figyelemmel kíséri a Jegyző időbeosztását, segíti a

Jegyző napi munkáját, ellátja a Jegyző által meghatározott feladatokat. A Jegyző munkájának teljes

körű támogatása, az általa igényelt dokumentumok, adatok összegyűjtése, rendszerezése,

tárolása, a Jegyző közvetlen munkáját segítő, elsősorban döntés-előkészítési dokumentumok

előállítása, szerkesztése. Válaszlevél tervezetek elkészítése, a jegyzői posta nyilvántartása,

szignálást követő továbbítása, valamint a beérkező ügyiratok megtekintése, továbbítása, az

iratkezelő rendszer használata, Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése.

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Ügyviteli

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,

Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A munkavégzés helye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére

történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati

adatbázisban szereplő azonosító számot: II/43/2023., valamint a munkakör megnevezését:

jegyzői munkatárs

 • Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére, a jegyzo@ferencvaros.hu

e-mail címre.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés

feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet

honlap címe stb.): A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati

tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal

Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati

rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Általános programok és

képzések, m.n.s., 29/2012. (III. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet 27. I. besorolási osztály

Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Általános programok és képzések, m.n.s., 29/2012. (III. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet 27. II. besorolási osztály

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete.
 • A pályázat részeként benyújtandó: 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata.
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • DMS iktatóprogram ismerete.
 • Közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett 1-3 éves szakmai tapasztalat.
 • Közigazgatási alapvizsga és szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.03. 23:55

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi

Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné

nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.05. 23:55

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.06.

Top