Álláspályázat humánpolitikai ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címzetes Főjegyzője

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

humánpolitikai ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Ellátja a teljesítményértékelési rendszer (TÉR) támogatói feladatokat.

Előkészíti a kötelező és a soron kívüli átsorolásokat.

Közzéteszi a Hivatal személyi feltételei biztosítása érdekében a pályázati felhívásokat.

Előkészíti a jubileumi jutalmak kifizetésével kapcsolatos iratokat.

Döntésre készíti elő a munkáltatói kölcsönkérelmeket.

Megszervezi, előkészíti az újonnan belépők eskütételét.

Kezeli a béren kívüli juttatásokat: cafetéria, ruházati költségtérítés, bankszámla költségtérítés.

Ellátja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik azok megőrzéséről.

Egyéb a munkakörhöz kapcsolódó személyügyi feladatok ellátása vezetői utasítás alapján.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja:  HR és munkaügy

 

FEOR besorolás: 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):

 

Emberi erőforrási/oktatási, képzési

 

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

 

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:  Budapest

 

Álláshirdető szervezet bemutatása:  A munkavégzés helye: 1092 Budapest, Bakáts u. 8.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton a Budapest IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXV/155-2/2024., valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai ügyintéző,
 • elektronikus úton Horváth Annamária humánpolitikai csoportvezető részére a horvath.annamaria@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA). Egyéb végzettség. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. pont.

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 

 • MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete.

 

 • A pályázat részeként benyújtandó: a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség.

 

 • A pályázat részeként benyújtandó: a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

 

Egyéb pályázati előnyök:

 

 • DMS iktatóprogram ismerete,
 • közszolgálati jogviszonyban szerzett humánpolitikai gyakorlat 1-3 év,
 • közigazgatási alapvizsga és szakvizsga megléte,
 • KIRA program ismerete.

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 

 • Döntési képesség (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)
 • Határidők betartása (egyéb)

 

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 

 • Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • fényképes önéletrajz 87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről,
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.06.27.

 

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.06.28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

 

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.07.01.

Top