Álláspályázat humánpolitikai ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címzetes Főjegyzője

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

humánpolitikai ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • Előkészíti a helyettesítési megbízásokat, a célfeladatok ellátásával összefüggő dokumentumokat.
 • Ellátja a köztisztviselők számára kötelező alap- és szakvizsgával, valamint ügykezelői alapvizsgával kapcsolatos feladatokat.
 • Elkészíti a munkáltatói igazolásokat.
 • A letiltásokkal kapcsolatos intézkedéseket megteszi.
 • Nyilvántartást vezet az intézményvezetők ÁBPE továbbképzési kötelezettségéről, értesítést küld a vizsgakötelezettség esedékességéről.
 • Elkészíti az 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. §-ában meghatározott utazási kedvezmény igénybevételéhez szükséges utazási utalványokat.
 • Nyilvántartja a tanulmányi szerződéseket.
 • Előkészíti a foglalkozás egészségügyi vizsgálatokat, nyilvántartást vezet a dolgozók foglalkozás-egészségügyi alkalmasságáról, gondoskodik az alkalmassági vélemények személyi anyagban történő elhelyezéséről.
 • Előkészíti a fizetési előlegkérelmek elbírálását.
 • Döntésre előkészíti a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott segélyek és támogatások iránt kérelmeket.
 • Előkészíti a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés engedélyezését.
 • Kezeli az adókedvezményekkel kapcsolatos nyomtatványokat.
 • A jelenléti íveket begyűjti, rendszerezi.
 • Egyéb a munkakörhöz kapcsolódó személyügyi feladatok ellátása vezetői utasítás alapján.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja:  HR és munkaügy

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):

 

Emberi erőforrási/oktatási, képzési

 

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

 

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:  Budapest

 

Álláshirdető szervezet bemutatása:  A munkavégzés helye: 1092 Budapest, Bakáts u. 8.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton a Budapest IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXV/170-4/2023, valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai ügyintéző.
 • Elektronikus úton Horváth Annamária humánpolitikai csoportvezető részére a horvath.annamaria@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 

 • Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség, Egyéb végzettség, – A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. pont.

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 

 • MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete

 

 • A pályázat részeként benyújtandó: a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

 

Egyéb pályázati előnyök:

 

 • DMS iktatóprogram ismerete
 • közszolgálati jogviszonyban szerzett humánpolitikai gyakorlat 1-3 év
 • közigazgatási alapvizsga és szakvizsga
 • KIRA program ismerete

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 

 • Döntési képesség (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)
 • Határidők betartása (egyéb)

 

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 

 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.10.06. 23:55

 

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.10.09. 00:00

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

 

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.10.10.

 

Publikálás tervezett időpontja:  2023.09.08.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Top