Álláspályázat Helyiséggazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Címzetes Főjegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Vagyonkezelési Iroda

 

1 FŐ HELYISÉGGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:

1092 Budapest Ráday utca 26.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet I. 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok (épületek, telkek) elidegenítésével, bérbeadásával és a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása. Tulajdonosi döntések, előterjesztések előkészítése és végrehajtása. A helyiséggazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetése, kimutatások készítése.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásához és bérbeadásához kapcsolódó feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 20. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikáció,
 • megbízhatóság,
 • precizitás,
 • pontosság,
 • kiváló szintű konfliktuskezelés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. ( III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul;
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

 

 

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 9.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makó Adrienn csoportvezető nyújt, a 215-1077/529 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a vagyonkezeles@ferencvaros.hu e-mail címre küldve a tárgy mezőben feltüntetve a munkakör megnevezését: „helyiséggazdálkodási ügyintéző”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 15.

 

A pályázati kiírás közzétételének további helye: www.kozgigallas.hu – 2022. november 21.

 

 

 

Top