Álláspályázat Hatósági ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címzetes Főjegyzője

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Hatósági ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott eljárások lefolytatása.

Lefolytatja a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott eljárásokat. Ennek során teljes körű bizonyítási eljárást folytat le, majd ennek alapján figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont ügyfelet, vagy indokolt esetben közigazgatási bírságot szab ki az Ákr. szabályainak megfelelően. Bírság befizetésének elmaradása esetén intézkedik a behajtás iránt. Jogorvoslat esetén összeállítja a bírósághoz küldendő iratokat és elkészíti az alperesi védirat tervezetét.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

 

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

 

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:  Budapest

 

Álláshirdető szervezet bemutatása:  A munkavégzés helye: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton dr. Sotkó Béla Hatósági Iroda irodavezetője

részére a sotko@ferencvaros.hu e-címen keresztül. A pályázati kiírással kapcsolatosan további

információt dr. Sotkó Béla a Hatósági Iroda irodavezetője nyújt a 215-1077/472 hivatali telefonszámon.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),

Egyéb végzettség, 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet : 1. sz. melléklet 14. hatósági feladatkör

az I. besorolási osztályban

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),

Egyéb végzettség, Jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, szakképzettség vagy kormányablak ügyintézői vizsga

 

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 

– Főiskolai vagy egyetemi végzettség

– Közigazgatási/jogi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

– közszolgálati vagy jogi végzettség

– közigazgatási/jogi szakvizsga

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

 

Egyéb pályázati előnyök:

 

 • Közigazgatási/jogi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 

–  Szövegszerkesztő (pl. Word) – Középszint

–  Levelező (pl. Outlook) – Középszint

–  Táblázatkezelő (pl. Excel) – Középszint

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 

 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.11.15. 23:55

 

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.11.30. 00:00

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

 

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.12.01.

 

Publikálás tervezett időpontja:  2023.10.19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Top