Álláspályázat Főépítészi munkatárs Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Főépítészi munkatárs

Munkakör/feladatkör betöltésére

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • A főépítész munkájának segítése a településrendezési feladatok ellátásában.
 • Az alábbi dokumentumokkal kapcsolatos egyeztetési és tervezési ügyek, adminisztrációs munkák: településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, helyi építési szabályzat, szabályozási terv, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet.
 • Részvétel a településrendezési eljárások bonyolításában.
 • A Főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. §-ban meghatározott főépítészi feladatokhoz kapcsolódó munkatársi feladatok ellátása (előterjesztések előkészítése, részvétel az ügyfélfogadásban, a főépítészhez érkező beadványok, levelek, kérelmek kezelése, döntésre előkészítése).
 • A feladatkörhöz kötődő önkormányzati rendeletek előkészítésében való részvétel.
 • Településrendezési és településképi tanácsadás, ügyfélfogadás.
 • Településrendezési eszközök előkészítése.
 • Településrendezési és tervezői szerződések előkészítése, előterjesztések készítése.

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása:

A munkavégzés helye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére, a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):   A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Általános programok és képzések, m.n.s., 29/2012. (III. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. I. besorolási osztályban

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások).
 • A pályázat részeként benyújtandó: 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata.
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul.
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte.
 • Térinformatikai rendszer ismerete.
 • DMS iktatóprogram ismerete.
 • építészmérnök, településmérnök, geográfus végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • fényképes önéletrajz 87/2019. (IV.23) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján,
 • adatkezelési nyilatkozat,
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.03.20.

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.0.27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.04.02.

Top