Álláspályázat címkezelési ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címzetes Főjegyzője

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

címkezelési ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • elvégzi az Anyakönyvi Csoport feladataival kapcsolatosan érkező kérelmek, iratok iktatását a számítógépes ügyviteli rendszerben,
 • gondoskodik a Központi Címregiszter vezetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzéséről,
 • az ügyfél kérelmére címigazolást állít ki,
 • részt vesz az ügyfélfogadásban.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Szakigazgatási

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása:

A munkavégzés helye: 1092 Budapest, Bakáts tér 1. A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a kozszolg@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ádámné dr. Lévai Éva irodavezető nyújt a 215-1077/263-as hivatali telefonszámon.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma, középfokú szakképzettség, szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, egyéb végzettség. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. sz. m. 14. pont II. besorolás.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. m. 14. pontja II. besorolás: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség;
 • vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.10.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.18.

 

Top