Álláspályázat belső kontroll koordinátor Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

belső kontroll koordinátor

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

A belső kontroll koordinátor a Bkr. 7. § (4) bekezdése alapján az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelős.

Főbb feladatok: A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat belső kontrollrendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok koordinálása és részfeladatok ellátásában való közreműködés, biztosítja a szervezeti egységek bevonását és támogatja a szervezet vezetőjét a kontrollrendszer megfelelő kialakításában és működtetésében, az operatív kontrolltevékenységek elvégzése, monitoring tevékenység, szabályzatok, intézkedési tervek elkészítésében közreműködés és koordinációs feladatok ellátása, előkészíti a Kockázatkezelési szabályzatot, javaslatokat tesz a szervezeti kultúra fejlesztésére vonatkozóan.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása:

A munkavégzés helye: 1092 Budapest, Bakáts utca 8.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre.

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Feltételek, előnyök:

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja (Belső ellenőrzési feladatkör) alapján.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások).
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • Alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki, műszaki menedzseri, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti felsőfokú szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, pénzügyi-számviteli ügyintézői, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói, államháztartási ügyintézői, vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakképesítés.

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Közigazgatási szakvizsga megléte.
 • Közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • fényképes önéletrajz a 87/2019.(IV.23) Kormányrendelet 1 sz. melléklete alapján,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.02.02.

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.02.09.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.02.15.

 

Top